UA-120637033-1

نکته‌نوشته‌ها

//نکته‌نوشته‌ها

وقتی تمام شهر برای تو می‌شود سیاه

کوچک و بزرگ و پیر و جوان و بچه و خردسال، همه با هم، دارا و ندار، کنار هم، روی زمین، روی یک فرش، یک‌رنگ و یک‌لباس، همه مشکی‌پوش، همه سیاه‌پوش، همه عزادار. همه در یک صف، همه در یک هیئت، همه سینه‌زن، همه زنجیرزن. چه هماهنگ، چه پرحرارت، چه پراشتیاق.

چه شوری و چه شعوری و چه بلوایی می‌شود. یک‌صدا نوحه می‌خوانند. گوش می‌دهند و باز می‌خوانند و بر سینه می‌زنند و باز هم تکرار. چه پراستعداد؛ نوحه‌های طولانی را چقدر خوب و سریع از حفظ می‌خوانند و چه پرتوان؛ هفت‌ضرب سینه می‌زنند. یک‌نفس، بی‌خستگی، بی‌آه، بی‌کوچکترین نشانه‌ای از ناتوانی. […]

۱۳۹۷/۶/۲۶ ۶:۲۹:۴۱ شهریور ۲۶, ۱۳۹۷|نکته‌نوشته‌ها|بدون ديدگاه

انواع نوشته در وب‌سایت؛ بخش پایانی

نوشته‌های خواندنی؛ نوشته‌های خواستنی؛‌ نوشته‌های ماندنی؛ نوشته‌های طلایی؛ نوشته‌های رنگی؛ نوشته‌های آبکی؛ نوشته‌های رایانه‌ای؛ نوشته‌های کاغذی؛ نوشته‌های زرد؛ نوشته‌های نخ‌نما؛ نوشته‌های پوسیده؛ نوشته‌های شوریده؛ نوشته‌های برشته؛ نوشته‌‌های پرپشت؛ نوشته‌های بی‌دنده؛ نوشته‌های چشم‌سوز؛ نوشته‌های لب‌سوز؛ نوشته‌های لب‌ریز؛ نوشته‌های سبدی؛ نوشته‌های تخصصی؛ نوشته‌های وبلاگی؛ نوشته‌های فلزی؛ نوشته‌های تفننی؛‌ نوشته‌های تابلو؛ نوشته‌های تعمدی؛ نوشته‌‌های سهوی؛ نوشته‌های جنگی؛ نوشته‌های عشقی؛ نوشته‌های دلی؛ نوشته‌های زبانی؛ نوشته‌های واقعی؛ نوشته‌های توهمی؛‌ نوشته‌های خیالی؛ نوشته‌های دورهمی؛ نوشته‌های یخمکی؛ نوشته‌های پرمغز؛ نوشته‌‌های پفکی؛ نوشته‌های تخمه‌ای؛ نوشته‌‌های منظوردار؛ نوشته‌های مرض‌دار؛ نوشته‌های رمز‌دار؛ نوشته‌های تاب‌دار؛ نوشته‌های ناب؛ نوشته‌های سبک؛ نوشته‌‌های سنگین؛ نوشته‌‌های دوگانه؛ نوشته‌های خاکی؛ نوشته‌های عالی؛ نوشته‌های آسمانی؛ […]

۱۳۹۷/۳/۲۰ ۱۶:۴۲:۰۷ خرداد ۲۰, ۱۳۹۷|نکته‌نوشته‌ها|بدون ديدگاه

انواع نوشته‌ در وب‌سایت؛ بخش نخست

این تصویر برای انواع نوشته در وب‌سایت انتخاب شده است

پیش از راه‌اندازی وب‌سایت شاید دل‌مشغولی خیلی‌هامان این باشد که نوشته‌ خود را چگونه دسته‌بندی کنیم یا نوشته خود را در چه دسته‌ای قرار دهیم. یکی از دغدغه‌های نویسندگان وب‌‌سایت اینست:‌ وقتی بخواهیم نوشته‌هایمان را دسته‌بندی کنیم. می‌بینیم چقدر زیاد و فرار و بی‌انتهاست دسته‌بندی برای هر نوشته‌. عنوان‌های مختلف و متنوع و معنی‌دار و بی‌معنای زیادی برای هرنوع نوشته‌ می‌توان انتخاب کرد. به‌نظرم هر نوشته و مطلبی در هر وب‌سایت […]

۱۳۹۷/۳/۲۰ ۱۶:۱۹:۱۱ خرداد ۲۰, ۱۳۹۷|نکته‌نوشته‌ها|بدون ديدگاه