هماهنگی جهت مشاوره یا کارگاه آموزشی: 09133518465

تماس با دکتر مجید نعیم‌ياوری

ایمیل و شماره تماس جهت مشاوره یا برگزاری سمینار یا کارگاه آموزشی:

talent.naeimyavari@gmail.com

09140735123

………………….

بانک سپه

شماره کارت:
5892#1010#2106#8792
شماره حساب:
1426316988311

شماره شبا:

IR210150000001426316988311
به نام مجید نعیم‌ياوری
بستن منو